//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

1468 karamanogullari nin sonu
Kardeşi Pir Ahmed'in ölümünden sonra Karamanoğullarının basında Kasım Bey yalnız kaldı. Bu sırada, gerek Uzun Hasan'ın gerek Karamanoğullarının müttefiki olan Venedik, Papa ve Napoli devletlerinin donanmaları Midilli adasıyla İzmir ve Antalya'yı işgal ettikten sonra Silifke'ye kadar geldiler ve burasını alarak Kasım Bey'e verdiler. Ancak Pir Ahmed Bey'in yönetimindeki yerleri alan Gedik Ahmed Pasa, Kasım Bey'in hâkim oldugu İçel'i de ele geçirdi (1474). Yine bu sıralarda Konya valisi olan şehzade Mustafa, Karamanoğullarının elinde bulunan Develi Karahisar'a barış yoluyla aldı. Böylece Karamanoğullarının bütün şehir ve kaleleri Osmanlıların eline geçmiş oldu (1475). Ancak, Fatih'in ölümünden sonra (1481) hükümdar olan II. Bâyezid ile kardeşi Cem Sultan arasındaki saltanat kavgası sırasında yeniden ortaya çıkan Kasım Bey, daha önce Konya valiliğinde bulunmuş olan Cem Sultan'la anlaşarak İçel çevresinde bir süre kaldıktan sonra, Karaman Beyliği'ne yeniden hâkim olmaya çalıştı. Hatta bir ara başarılı oldu ise de Cem'in Mısır'a kaçmasıyla yalnız kaldı. Kasım Bey, çok geçmeden Cem'i Anadolu'ya davet etti, bunun üzerine Cem Sultan Anadolu'ya gelerek Kasım Bey ile birlikte hareket etti. Ancak bir süre sonra Cem Sultan'ın Rodos şövalyelerinin yanına gitmesi üzerine yalnız kalan Kasım Bey, Osmanlı padişahı II. Bayezid'a müracaat ederek affedilmesini istedi. Padişah da onu affederek kendisine tabi olması şartı ile İçel'de beylik sürmesine izin verdi. O da ölümüne kadar (1493) beyliğinin basında kaldı. Kasım Bey'in ölümü üzerine, Karamanlı beyleri Karamanoğlu'nun kızından doğan Turgutoğlu Mahmud Bey'i Kasım Bey'in yerine atamasını sultandan istediler. Bâyezit, Karamanlıların bu isteğini de kabul etti. Ancak Turgutoğlu Mahmud Bey, Osmanlılarla Memlûklular arasındaki savaşta Memlukluları tutunca azlolundu ve üzerine kuvvetler gönderildi. Bunun üzerine Mahmud Bey Haleb'e kaçtı (1497). Böylece Karamanoğulları sülâlesinden kimse kalmadı. Osmanlılar beyliğin ortadan kalkmasından sonra burasını Karaman merkez olmak üzere bir eyalet haline getirdi.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 213
    Tıklama: 301
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol