//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

1498 lehistan seferleri

Malkoçoğlu ve Lehistan Seferi

Lehistan Kralı Jan Albert Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan üzerine 1497 senesinde taarruz etti. Osmanlı hükümeti daha önce Lehlilerle imzalanmış antlaşmanın hükmü kalmadığını ileri sürerek Silistre Sancakbeyi ve Akıncıbeyi Malkoçoğlu Bâli Bey’i 1498 senesi ilkbaharında kırk bin kişilik bir kuvvetle Lehistan’a yolladı. Malkoçoğlu’nun idaresindeki Osmanlı kuvvetleri Turla yâni Dinyester suyunu nehir gemileri üzerine kurdukları köprüden geçerek Lehistan’a girdiler...

“Artçı” ve “öncü” kuvvetler!
Bâli Bey büyük oğlu Ali Bey’i askerine “artçı” ve küçük oğlu Tur Ali Bey’i de “öncü” yaparak Leh topraklarında ilerledi. Dinyester üzerindeki Karkova veya Sorukhisar’ı daha içeride Drensi Glagori Cinanca Gelebanya ile Leh Kralının sayfiyesi olan Braklav Kalelerini fethetti. Muhkem bir kale olan Radimin Hisarı ise alınamadı. Bâli Bey burada kalarak oğlu Tur Ali Bey ile Yahyâ Paşazâde bâzı yerleri ele geçirdikten sonra geri döndüler. Hasan Voyvoda ismindeki bir akıncı beyi de bir günlük yere akın yaptıktan sonra birçok ganimetle geri döndü.
Bu sırada düşman Dinyester Nehri üzerindeki köprüyü yıkmış köprüden sonra geçilecek olan dar derbendi (vadiyi) tahkim etmiş ve Bâli Bey’in dönüş yolunu kapatmıştı. Mevsimin ilerlemesi sebebiyle geri dönmeye hazırlanan ve köprünün yıkıldığını haber alan Bâli Bey Hasan Voyvoda’yı gönderip Dinyester Nehri üzerine yeni bir köprü kurdurdu. Köprü geçildikten sonra iki gün içinde cereyan eden çarpışmalar neticesinde derbend zapt olunarak asker orayı selâmetle geçti...

Voyvoda’ya samur kürk!..
Daha sonra bâzı zor durumları da tecrübesi ve cesaretiyle aşan Bâli Bey Akkerman yoluyla huduttan içeri girdi. Bu seferde pek çok ganimet elde edilmiş sefer esnasında hizmet ve sadâkat gösteren Boğdan Voyvodasi Stefan Çel Mare samur kürklü hil’at Beylerbeyliği rütbesi ile iki tuğ ile sancak ve bir de başına giymek üzere Yeniçeri orta kumandanlarının serpuşu olan ve kuka denilen tüylü serpuş ile taltif olundu
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 187
    Tıklama: 438
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol