//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

1830 senesine ait gemi isimleri

 

Üç Anbarlı ve Kalyon İsimleri

 • Hısn-ı Muhammediye

 • Esb-i Mahmûdî

 • Esed-i Şevketî

 • Tabur-ı Deryâ

 • Alay-ı Bahrî

 • Mahzen-i Cihad

 • Mesken-i Guzât

 • Gûh-i Lerzân

 • Kâf-ı Devân

 • Burc-ı Şeref

 • Kalb-Şiken-i A'da

 • Me'vâ-yı Vegâ

 • Kasr-ı Riyâh

 • Cennetü'l-Hârib

 • Savlet-Endâz

 • Encümen-i Nusret

 • Ârâyiş-i Deyâ

 • Bedreka-i Tevfîk

 • Dehrev-i Zafer

 • Şîr-i Şâhî

 • Delîl-i Nusret

 • Kişver-i Deryâ

 • Rüstem-i Peykâr

 • Fil-i Demân

 • Haydar-ı Bahrî

 

 

Firkateyn İsimleri

 • Kûhken-i Deryâ

 • Bîr-i Bahrî

 • Peleng-i Deryâ

 • Cisr-i Devân

 • Esb-i Bahrî

 • Beyt-i Gâzî

 • Seyf-i Bârik

 • Hümâ-yı Mansur

 • Yâver-i Tevfîk

 • Bâz-ı Bî-Pervâ

 • Mizâb-ı Fütûh

 • Belkıs-ı Bahrî

 • Mizâb-ı Savaş

 • Tayyar-ı Mehâbet

 • Velvele-Pîra

 • Mir'at-ı Zafer

 • Encümen-i Nusret

 • Mûris-i Şecaat

 • Nimr-i Deryâ

 • Hirâş-ı A'dâ

 • Bârû-yı Nusret

 • Bazuşiken-i Aduvv

 • Safâ-Bahş-ı Mersât

 • Nehce-Küşâ

 • Teshîr-i Sâz-ı A'da

 

 

Korvet ve Brik İsimleri

 • Sayyâd-ı Derya

 • Necm-i Sâkıb

 • Küre-i Deryâ

 • Dürr-i Deryâ

 • Sadef-i Tevfîk

 • Nîze-i Deryâ

 • Veted-i Deryâ

 • Beyzâ-i Deryâ

 • Ahter-i Berrân

 • Tâir-i Kulzüm

 • Nusret-Peymâ

 • Behçet-Resâ

 • Şeref-Nümâ

 • Herkeş-i Bahrî

 • Sepîd-i Bahrî

 • Esfâr-ı Bahrî

 • Burdasin: Ana Sayfa
  Bugün: 219
  Tıklama: 376
  Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol