//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

1481 100 dirhem gumusten 400 akce kesilmesi

Osmanlılar da İlhanlılara tabi olup vergi verdiklerinden zaruri olarak darbettikleri akçelerde İlhanlı dirhemlerinin veznine uymuşlardır.” Bundan dolayı Orhan da, akçelerini miskalin dörtte biri olan 6 karat ağırlığında 1.052 gram ( 0.192* 6 = 1.152 gr.) olarak darpettirmiştir. Bu yazarımıza göre Orhan Gazi’den sonra darpedilen gümüş paraların ağırlıkları rumi dirheme göre verilmiştir.Sayın Tuncay Aykut da, Tebriz dirhemiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri aktarmıştır: “ Gazan, para reformunda esas olarak 24 karatlık ve 4.608 gr. Ağırlığında olan Tebriz miskalini almış, yarım miskal yani 2.304 gr. Gümüşü 1 dirhem saymış ve bunun 6 misli olan 3 miskal gümüşü 1 gümüş dinar olarak kabul etmiştir.”100 Ayrıca dirhemin yarısı olarak 1.152 gr. yani yarım danak ağırlığındaki küçük sikkelerin de darp olunmasına Gazan Handan itibaren başlanmıştır.” “ Tebriz miskali de örş ağırlık birimiydi ve 2 dirhem sayılıyordu. Fakat bunun Osmanlılarda 1.5 dirhem olduğu anlaşılmaktadır, aslında Trabzon miskali olan bu tartı birimi İstanbul’ da da kullanılırdı.”78 c- Halil Sahillioğlu tarafından ortaya konan üçüncü görüşe göre: Osmanlılar para darbında 1650 yılına kadar Tebrizi miskal ve dirhemini kullanmışlardır.101 Dr. Halil İnalcık da H. Sahillioğlu’nun bu görüşüne aynen katılmış ve Mustafa Akdağ tarafından öne sürülen teze karşı çıkmıştır.45 Ankara üniversitesinden Dr. Özer Ergenç de bu görüşü destekler mahiyette bir makale yayımlamıştır.102 Dr. Ömer Lütfi Barkan da ; H. Sahillioğlu’nun savunduğu yukarıdaki görüşünü, yazmış olduğu bir makale ile desteklemiştir.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 190
    Tıklama: 492
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol