//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

israilde osmanli saat kulesi

Sultan II. Abdülhamid`in yaptırdığı ve şimdi İsrail toprakları içinde kalan şehirlerdeki saat kuleleri, İsrail Posta İdaresi tarafından pullara basıldı. Geçen yıl basılan ve büyük ilgi gören `İsrail`deki Osmanlı Saat Kuleleri` konulu 5 pulluk seride, halen İsrail sınırları içinde bulunan 5 adet kulenin fotoğraflarına yer veriliyor. Ortaçağın sona ermesiyle açılan yeni çağda, Avrupa`da saat kuleleri öylesine önem kazanmıştı ki, ünlü kent tarihçisi Mumford, `Modern çağları belirleyen teknolojinin, sanıldığı gibi buhar makinesi değil, saat olduğunu` söyleyecek kadar ileri gitmişti. Saat Kulesi yapma geleneği Avrupa`da XIV. yüzyılda yaygınlaşmışsa da, Osmanlı topraklarına Kanuni Sultan Süleyman döneminden hemen sonra XVI. yüzyılın sonlarında girmişti. Osmanlı`daki saat kulelerinin ilk izlerine Balkanlar`da, Banyaluka Ferhat Paşa Camii(1577) ve Üsküp Saat Kulesi (1593) ile rastlanmaktadır. Osmanlı gündelik hayatına XVI. yüzyılın sonunda giren saat kulelerinin yapımı, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Batı`dan Doğu`ya doğru giderek artmıştır.

Büyük saatler yaptırıldı :

Osmanlı Devleti`nde kent ve kasabalarda saat kulesi yapımının hızlanmasında, Sultan II. Abdülhamit`in (1876-1909) yirmi beşinci cülus yıldönümü vesile olmuştur. Padişah, 1317 Hicri yılında (1899-1900) yayınladığı bir `irade-i seniyye` gereğince, kendi namına bir çok vilayet ve sancakta büyük saatlerin yapılmasını emretmişti. Anadolu başta olmak üzere, Balkanlar ve Afrika`da da büyük toprakları bulunan Osmanlı Devleti, saat kulelerinin yapımıyla birlikte Müslüman kitlenin zaman ölçüm sisteminde önemli bir değişim yaşanmasını da sağlamıştı.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 8
    Tıklama: 51
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol