//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

eyalet isyanlari

 Duraklama döneminde Osmanlı eyaletlerinde ortaya çıkan isyanlardır. En ünlüleri; Abhaza Hasan Paşa isyanıdır.

10. Patrona Halil İsyanı (1730)

Lale devrine karşı yapıldı. Lale devri bu isyan ile son buldu. lll. Ahmet öldürüldü.

11. Kabakçı Mustafa İsyanı (1807)

lll. Selim’in yapmış olduğu yeniliklere karşı olmuştur. lll. Selim öldürülmüş ve Nizam’ı Cedid ordusu dağıtılmıştır.

12. Alemdar Mustafa Vakası

lll. Selim’i yeniden tahta çıkarmak amacı ile ordusu ile birlikte İstanbul’a geldi. lll. Selim’in öldürülmüş olduğunu görünce ll. Mahmud’u sultan yaptı.

13. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1833)

(Mısır İsyanı)

ll. Mahmut döneminde Mısır valisi olan Mehmet Ali Paşa, Mora valiliği yerine Suriye ve Akka valiliğini istemesi ve bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine isyan etti.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Adana’da Osmanlı ordusunu yenmesi üzene Osmanlı Devleti Rusya’dan yardım istedi. Rusya’nın İstanbul’a gelemsi üzerine İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletinin Rusya’nın etkisine girmemesi için Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya antlaşmasının imzalanmasını sağladılar. (1833) Bu antlaşmadan memnun olmayan Osmanlı Devleti Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzaladı (1833) . Rusya’nın İstanbul’a gelmesi Boğazlar ve Mısır sorununu uluslararası bir mesele haline getirdi.

İngiltere ve Fransa’nın araya girmesi ile bu sorun Rusya’ya bırakılmadan çözüldü. Bu amaçla 1840 Londra konferansı düzenlenerek Mısır sorunu çözüldü. 1841 Londra Konferansı ile de Boğazlar sorunu çözüldü.

Bu olay, Osmanlı Devletinin bir valisine dahi söz geçiremediğinin anlaşılmasına yol açtı.

14. 31 Mart Vakası

Hem dini ve hem de siyasi nitelikli bir isyandır. Osmanlı Devletinde rejim karşıtı ilk isyandır. ll. Abdülhamit döneminde gerçekleşti. Meşrutiyete karşı yapıldı. Hareket ordusu tarafından bastırıldı.

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 189
    Tıklama: 469
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol