//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

osmanli devletinin kurulusu

osmanli devletinin kurulusu

 

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti'nin ilk yılları karanlıktır.Selçuklu Türkleri Anadolu'ya 11.yüzyıl sonunda girdiler ve bunu takip eden iki yüzyıl boyunca Bizanslıları Batı'ya doğru sürdüler.Osmanlı hanedanına adını veren Osman'ın babası Ertuğrul,13.yüzyılda Türkistan'dan geldi.Sınırları korumaklı görevli uç beyi olarak dört yüz çadırını Bursa'nın güneydoğusuna kurdu.13.yüzyılın sonunda gücü zayıflayan Selçulu Devleti parçalandı.Uç beyliği durumundaki Osmanlılar ve diğer Türk boyları özerklerini kazandı.Babasının yerine geçen Osman,dini yaymak için "cihat" ruhu ile hareket eden bir "gazi"ydi.Topraklarını Müslüman ve Hırvatistan komşularının aleyhine genişletti.

Osman'ın başlattığı savaşçı ve fetihçi siyaseti sürdüren ardılları,hem Balkan karışıklardan,hem de Anadolu'daki diğer Türk beylikleri arasındaki çekişmelerden yararlandılar.Devletin yönetsel ve askeri yapısını örgütleyip Osmanlı İmparatorluğu'na yayılma imkanı verecek olan sağlam temeller kurdular.

Osman'ın oğlu Orhan Gazi'nin saltanatı döneminde (1320-1360) fethedilen Bursa ilk başkent oldu.Ege Denizi'ni geçen Türkler Gelibolu ve Trakya'yı aldılar.İlk defa Avrupa'ya adım attılar.I.Murat (1362-1389) Edirne'yi fethetti ve burayı yeni başkent ilan etti.Osmanlılar 15.yüzyılın başında lakabı "Yıldrım" olan I.Bayazid'in hükümdarlığı altında Trakya,Makedonya ve Bulgaristan'ın yanı sıra,Arnavutluk'un bir bölümünü de denetim altına aldılar.Anadolu topraklarının Ege Denizi'nden Fırat Nehri'ne varan bölümünde egemen oldular.1402'de Timur ordularının istilası Osmanlı İmparatorluğu'nuu bir anda dağıttı,ancak imparatorluk yeniden yapılandı.1451'de II.Mehmet yönetimine geçtiğinde 1401'deki sınırlara yeniden kavuşulmuştu.II.Mehmet Osmanlı rüyasını gerçekleştirebilirdi:
İstanbul'u fethetmek..

 

Altın Çağı

Kanuni Sultan Süleyman tüm Osmanlı hükümdarları arasında en dikkat çekenidir.Uzun saltanatı boyunca (1520-1566) imparatorluğu Avrupa,Asya ve Afrika'daki en geniş sınırlara taşıdı.Avrupa'yı etkiledi ve Rönesans dönemi prensleriyle rakabet etti.Batı alemi kendisine "Muhteşem" adını verdi ama,koyduğu kanunlar yüzünden kendi topraklarında "Kanuni" olarak anıldı.

Rumeli Hisarı

Anadolu hisarı,Boğaziçi'nin Anadolu kıyısında,Boğaz'ın en dar olduğu yerde (660 metre) yükseliyordu.1452'de II.Mehmet bunun karşısında,Rumeli kıyısındaki Rumelihisarı'nı yaptırdı ve güçlü toplarla donattı.Böylece boğazdan geçişi denetim altına aldı.İstanbul'u almak için bir hazırlıktı.Boğaz'dan geçen her gemi kale komutanuna geçişi vergisi ödemek zorundaydı,aksi takdirde gemi batırılırdı.

Osmanlı Ordusu

Osmanlılar'ın yayılmasındaki ana etkenlerden biri ordularının mükemmeliğiydi.Büyük bölümü kalıcı ve profesyonel askerlerden oluşan orduda silah altına alınmış Müslümanlar kadar Hristiyanlar da vardı.Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısı ona böyle bir ordu besleme imkanı sağlarken,en büyük rakibi Alman İmparatoru V.Karl paralı askerlerinin maaşlarını ödeyebilmek için durmadan bankerlere başvurmak zorunda kalıyordu.

Osmanlı atlı orduları bir tür hafif süvari olan sınır boylarındaki "sipahiler"den oluşuyordu.Sipahiler maaş olarak,kendilerine ayrılmış olan bir topraktan elde edşlen geliri alırlar,karşılık olarak da seferler sırasında hizmet verecek,donanımlı süvariler sağlardı.Buna "tımar" sistemi adı verilirdi.Tımarlı askerlerin bir bölümü Müslümanlaştırılmış Hristiyanlar'dan oluşuyordu.15.yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti 50.000 atlıya sahipti.Piyade sınıfı çeşitli birliklerden oluşurdu."Azap" adı verilen birlik keşif, lağım kazma ve kalelerin savunmasıyla görevliydi."Yaya" adı verilen birlik,yöredeki halktan askere alınanlarca oluşurdu."Kapıkulu" askerleri arasından seçilen ce Kanuni Sultan Süleyman döneminde sayıları 12.000'e ulaşan "yeniçeriler" seçkin birliği oluşturdu.

Osmanlılar topçu sınıfının önemini erken fark ettiler.II.Mehmet topçu sınıfını yeniden düzenledi ve İstanbul'da bir silah fabrikası kurarak geliştirdi.Kanuni döneminde de bu gelişme sürdü ve silah sayısı arttı.Buna karşılık deniz savaşları Osmanlı'ya yabancıydı ve Akdeniz'e hükmetleri ancak 16.yüzyılda etkileyici bir donanma kurup Barboros Hayrettin Paşa gibi korsanların deneyimlerine başvurmalarından sonra gerçekleşti. 

Not: Afrika kıtasındaki bölgeleri Osmanlı deniz savaşlarıyla kazanmıştır.Bu savaşı kazananlarda korsanlardır.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 158
    Tıklama: 309
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol