//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

III.mehmed biyografiAdı : III. Mehmet
Doğum tarihi : 26 Mayıs 1566
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Murat
Annesi : Safiye Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 27 Ocak 1595
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 20 Aralık 1603
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 20 Aralık 1603
Ölüm sebebi : Depresyon - Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya haziresi, III. Mehmet türbesi.
Valilikleri : Manisa (1583-1595)
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-159570 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-159828 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-16039 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 253
    Tıklama: 512
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol