//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

buyuk timur imparatorlugu


 

 
M. S. 1368-1501
Kurucusu: Timur Gürkan
Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, bir Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır.

 
 

 

 

 
 

Büyük Timur İmparatorluğu

 

 

 

Timur, 1370-1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu muazzam büyüklükteki topraklara hâkim olmuştur. Onun fetihleri, sonuçları açısından, Türk Tarihi'ni derinden etkilemiştir. Meselâ, Altınorda Hanı Toktamış üzerine düzenlediği seferler (1391) Altınorda Devleti'nin çöküşüne ve yerine bölge hanlıklarının kurulmasına sebep olurken, Moskova Knezleri'nin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Böylece, XVI. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Kafkaslar ve Deşt-i Kıpçak'a doğru yayılması söz konusu olacaktır.
seferleriyle Hindistan Delhi Sultanlığı'nı, Timur Han, 1401'e kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398-13991401-1402'de Suriye'yi fethetti. Nihayet, 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni de mağlup ederek itaat altına aldı.
Timur'un Türkistan'a hâkimiyeti Özbek, Kazak ve Türkmenlerin günümüze kadar ulaşacak olan tarihlerinin de nirengi noktasını teşkil eder. 1398-1399'da Hindistan Delhi Sultanlığı'na düzenlediği sefer de bölgedeki siyasî ve kültürel yapının değişmesine sebep olmuştur. Ancak Timur'un 1399'da yedi yıl süren Anadolu Seferi'ne çıkıp, 1402Ankara Savaşı ile Yıldırım Bayezıd'ı yenip, Anadolu'yu ele geçirmesi, Osmanlı tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Ülkesindeki karışıklıklar sebebiyle Anadolu'da fazla kalamayan Timur, Çin seferine giderken yolda hastalanarak ölmüştür. (1405)
Timur'un ölümünden hemen sonra devlet oğlu ve torunları arasında paylaşılmıştır. Buna göre; Torunu Muhammed başkent Semerkant'ta tahta çıkarken, diğer torunları Pir Muhammed ile İskender İran'da, 3. oğlu Miranşah Bağdat ve Azerbaycan'da, en küçük oğlu Şahruh ise Horasan'da yerleşmişlerdir.
Şahruh, Maveraünnehir bölgesini de ele geçirerek, Herat şehri merkez olmak üzere devletini kurdu. Ardından İran ve Azerbaycan'ı da hâkimiyetine alan Şahruh dönemi (1407-1447), Türkistan'da parlak bir kültür hayatının başlangıcı olmuştur. Şahruh'un ölümü üzerine, tahta büyük bir alim ve astronom olan oğlu Uluğ Beğ geçti. Onun iki yıllık saltanatı mücadeleler içinde geçmiş ve oğlu tarafından öldürülünce ülke dahilinde büyük karışıklıklar çıkmıştır.
Miranşah'ın torunu Ebu Said'in Akkoyunlu Uzun Hasan'a yenilmesiyle (1469) Horasan'ın batısında kalan bütün topraklar Akkoyunluların eline geçti. Timurlulardan yalnız Hüseyin Baykara (1469-1506) Horasan'da tutunabilmiştir. Başkenti Herat, Türk tarihinde sayılı kültür merkezlerinden biri oldu. Ünlü Türk şair ve ilim adamı Ali Şir Nevai burada yetişmiştir. Baykara'nın oğlu Bediüzzaman'ın hükümdarlığı zamanında, Özbek hükümdarı, Şeybani Muhammed Han'ın başkent Herat'ı ele geçirmesi (1507), Timurluların sonu oldu. Timurlulardan Babür Türkistan'da başarılı olamayınca, Hindistan'a giderek 1519'da Türk-Hint İmparatorluğu'nu kurmuştur.

Timur Sultanları
 • Timur Gürkan (Küregen) (1368 - 1405)

 • Sultan Halil (1405 - 1409)

 • Sultan Şahruh (1409 - 1447)

 • Sultan Uluğ - Beğ (1447 - 1449)

 • Sultan Abdüllatif (1449 - 1450)

 • Sultan Abdullah (1450 - 1451)

 • Sultan Ebu - Said (1451 - 1469)

 • Sultan Ahmed (1469 - 1494)

 • Sultan Mahmud (1494 - 1495)

 • Sultan Baysungur (1495 - 1497)

 • Sultan Babür (1497 - 1498)

 •  

 

 
 • Sultan Ali (1498 - 1501)
 •  

 

 

 

 
Egemenlik Alanı
Kapladığı Alan:
Batıda Balkanlar; kuzeyde Volga kıyıları; güneyde Hint Okyanusu; doğuda Orta Asya bölgeleridir.

Timurların Türk ve Dünya Tarihine katkıları
 • Altınordu Devleti'ni yıkarak Türk uluslarının karşısına Rusları çıkartmıştır.

 • Orta Asya'da kurulmuş ve Orta Asya'daki Türk boylarını hatta Anadolu Türkleri'ni bir çatı altında toplamış son büyük imparatorluktur.

 •  

 

 
 • Orta Asya'da büyük medeniyet kurmuştur.
 •  

 

Timur'un babası Çağataylar'ın ve önemli kolu olan Barulas (Barlas) aşiretinin reislerindendi.Ataları Cengiz'in sülalesi ile birleşmektedir.Devletin kurucusu Timur,Çağatay Hanlğı'nın son hükümdarı Tuğluk -Temür'e iteat edip kiş ve çevresini idare etti.Hakimiyetini kurabilmek için çevredeki emir ve hükümdarlar ile amansız mücadeleye girişti.
Timur sırasıyla Harezm ,Horasan ve Altınordu üzerine sefer yaptı.Anadolu'da Ahlat ,Adilcevaz ve Van'ı zaptetti (1392-1397) yıllarında İran üzerine seferler yaptı.
1398-1399 yılında Hindistan seferi ile Delhi yağmalandı.1399 da yedi yıl süren Anadolu Seferi'ne çıktı.Osmanlı sultanı yıldırım Bayezit'i (1402) Ankara savaşında mağlup etti.1405 yılında Çin seferine hazırlandığı sırada öldü.
Timur'un ölümü ile oğulları ve torunları arasında ülke pay edildi.Oğullarından Şahrup 1420 den itibaren devleti tekrar eski gücüne kavuşturdu.
1370 de timur tarafından kurulan Timurlar Devleti 1507 de Akkoyunlular la ve Karakoyunlular la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır.
İtil'den Ganj nehrine ,Tanrı Dağları'ndan Şam'a kadarola topraklarda hüküm süre Timurlar ,Orta Asya da bulunan Türkler'i birleştirmiş , Türkistan da büyük bir uygarlık kurmuşlardır.Bu uygarlığın tesirleri dört bir tarafa yayılmışlardır.
Timur'un Tuğ'u üzerinde çift ejderli bir alem vardı.Çeşitli renkte , üstünde arslan tasvir edilen resimler de bayraklarla temsil edilmişlerdir

 • Burdasin: Ana Sayfa
  Bugün: 265
  Tıklama: 353
  Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol