//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

bodrum kalesi zindani
F orsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kalın sur duvarlarının çevrelediği iç hendeğe ulaşılır. Burada iki kule vardır. Bunlar Gatineau ve Caretto kuleleridir. Caretto Kulesi Üstad-ı azam Fabrico Del Caretto (1513-1521) adına yapılmıştır. Gatineau Kulesi ise kule komutanlarından Jacques Gatineau tarafından yaptırılmıştır (1512-1514). Gatineau kulesi top mazgalları kapatılıp hava bacaları tıkandıktan sonra 1513-1522 yılları arasında zindan (işkence odası) olarak kullanılmıştır. Cep-x.Com - Bodrum Kalesi Zindan Bu kulenin dış kapısı üzeride üç arma vardır. Ortadaki arma Üstad-ı azam Emery d'Amboise'e aittir (1503-1512). Yanlardaki armalar ise kuleyi yaptıran komutan Jacques Gatineau'ya aittir. Zindana 23 basamakla inilmektedir. İç kapı üzerinde Latince "INDE DEUS ABEST" yazısı okunmaktadır. "Tanrının Bulunmadığı Yer" anlamına gelmektedir. Zindana girildiğinde kapı önündeki balkondan işkence odası izlenmektedir. Sol ve sağ duvarlar içinde ikişer hücre (eski top mazgalları) bulunmaktadır. Her hücre üzerinde hava bacası vardır. Sol taraftaki ilk baca arma ile kapatılmıştır. Odanın kuzeybatı köşesinde darağacı çukuru çukurun önünde tabutluk yerde prangalı gülle duvarda prangalı kelepçe ve tavanda asılı darağacı kafesi görülmektedir. Burada yer alan manken zindancı başı ve mahkumlar ışık oyunları ile birlikte ilgi çekmektedir. Kalenin en yüksek bölümünde iki kule bulunmaktadır. Bunlardan daha yüksek olanı ve doğuda bulunanı halk arasında Gergef kulesi diye bilinen Fransız kulesidir. 1421-1431 yılları arasında yapılmıştır. Kulenin kuzey köşesindeki kuleciği Bodrumlular kale komutanının kızının gergef işlediği yer olarak düşünmüşlerdir. Bu kuleciğin altında doğu yönünde altı arma bulunmaktadır. Bu kulenin batısında bulunan kule İtalyan kulesidir. Yapımı 1436'da bitmiştir. Kalenin adı bilinen ilk komutanı Angelo Muscetola'nın armaları birkaç yerde görülmektedir. Fransız kulesinin önünde kale hapishane olarak kullanılırken yapılan bir nâmazgah vardır. Buradaki mezar taşları çevreden toplanmıştır. İki kule arasındaki çapraz tonozlu yapı 1518'de ilave edilmiştir. Kapı üzerinde bir arma grubu ve yazıt yer almaktadır. Çapraz tonozlu yapının kilit taşları üzerinde de armalar bulunmaktadır. Bunlardan girişteki tonozun altındaki arma tarikatın armasıdır. Sikke salonu önündeki tonozun arması silik olduğundan anlaşılamamıştır. Diğer arma ise Fabrizio del Carretto'nundur.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 254
    Tıklama: 542
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol