//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

haci ozbek camii
Hacı Özbek Camii , İznik'te çarşı içinde, 1333 - 1334 'te inşa edildi. Bilinen en esli yazılı Osmanlı yapısıdır. Camiyi yaptıran Hacı Özbek'in kim olduğu bilinmemektedir. Planı yaklaşık 10m. kenarlı bir kare biçimindedir. Üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçiş bademlerle sağlanmıştır. Beden duvarları bir sıra kesme teş , üç sıra tuğlayla almaşık örülmüştür. Kubbesi kiremit kaplıdır. Son cemaat yerini iki yanı , cami beden duvarlarının uzatılmasıyla kapatılmış , ön yüzü iki sütunla üç göze ayrılmıştır. Bu sütunlardan soldaki , bir kemerle cami beden duvarına bağlanır. Sağdaki iki gözün üzeri cami duvarına bağlanır. Sağdaki iki gözün üzeri cami duvarına koşut tek bir beşik tozonla , soldaki gözün üzeri ise bir tekne tonozla (bazı kaynaklara göre aynalı tonoz) örtülüdür. Son cemaat yeri özgün halinde caminin batı duvarına bitişikken , 1940'taki yol genişletme çalışması sırasında yıkılarak kuzey duvarı önüne , bugünkü yerini almıştır.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 157
    Tıklama: 273
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol