//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

ertugrul gazi turbesiErtuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik,Söğüt'te bulunan türbesidir.

XIII. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III.Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir.

Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı ,üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içerisi batı, güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.Onarımlar sırasında Türbe giriş kapısı yanına bir kitabe eklenmiştir:


Menba-i cuy-i inayet şah-ı ali siretin

Mevce-i derya kadar ömrün Huda kılsın mezid

Kıldı ol şahinseh-i devran cedd-i emcedin

Gazi Ertuğrul Cenabın kabrini zira cedid

Baabı yanında dahi bu çeşmeyi inşa ile

Eyledi ruh-ı revanın şad o Hakan-ı reşid

Cevher-i nazma iki tarih bir beyt içre bak

Su verir buldukçe mecray-ı kalem feyz-i bedid

Ruh-ı Ertuğrul içün bu çeşmeyi kıldı iyan

Ayn-ı Lütf-ı saltanat Şah-ı zaman Abdül Mecid 1304


Türbeyi onartan ve yanındaki çeşmeyi Sultan II.Abdülhamit yaptırmış ise de kitabeye babası Abdülmecit’in ismi konulmuştur.


Türbe kapısı üzerine bu onarım sırasında ikinci bir kitabe konulmuştur:

Şeref-ü şevket eyle aleme Sultan Hamit

İşte ezcümle olup ahdihümayuunda

Sene 1100 dahi 71 iken Ahmet Han çok

Vakit geçmekle münhemdim olmada iken

Bir iki çeşme vü fevvade ederek şimdi de

Mevkiini havi harita yapılıp yeniden

Eyledi inşaasını emrü ferman yani bu

Tarzı dilevize Hamit Han kodu

Nekadar yar ise kurbinde kuburu şüheda

Bunların yattığı müddetçe bu merkatlerde

Kaymakam Zühti kulu kuşesin necetti zida

Salik kulu tarih temhidi tevşihin Eyledi seyai İmranını metdü temhit

Türbe-i hazreti Ertuğrul Gazide cedid

Temelinden buni idmişti bina-i tecdit

Pederişah zaman hazreti Sultan Mecit

Şerefi türbeyi tamir ile etmişti mezd

Şeref-ü zineti hakkaki olundu teyit

Oldu sandukasında böyle ruhamile Ferit

Ziri sanduka hazenede iderler tahmit

Şevket-ü saltanatın eylesün Allah medit

Bunun imarına meşkurkıla ol rabbi-vahit

Kıldı bu türbeyi mamur ol Hakkan Hamit

 
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 194
    Tıklama: 513
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol