//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

osmanli nekadar korsandi

Üniversite Kulis - "Deniz üstünde yürürüyüz, düşmanı arar buluruz, öcümüz komaz alırız, bize Hayretli derler" derlerdi Peki onların gerçekten kim olduklarını, hangi gemilerle savaştklarını biliyor musunuz?


Korsan denilince Karayip Korsanlarından ve onların filmini tezgahta kayıt dışı satanları anlayan bir nesile bizim şanlı tarihimize imza atan korsanların farkını nasıl anlatacağımız bir tarafa, bir dönemler denizlerin hakiminin Türk Korsanları olduğunu, hatta onların ABD'yi haracaya bağlayan ilk güç olduğunu bilen sayısı bile parmakla sayılacak kadar az Tarihin ve bilimin her alanında olduğu gibi denizcilik alanında da bilgilerimiz popüler olanlarla sınırlı
Karadeniz'i Osmanlı'nın iç denizi yapan dönemin o büyük askeri gücü bugün daha çok eşkiyalık anlamına gelen Korsan kelimesi ile adlandırılsa da onlar kendi aralarında kanun dışına çıkanları anında cezalandıracak bir hukuka bile sahiptiler
XV Yüzyıl Osmanlı Denizciliğine damgasını vuran en önemli özellik, denizlerde tarih kadar eski olan korsanlığın ön plana çıkmasıdır Akdeniz'de Osmanlı Korsancılığının gelişmesi ise XV yüzyılın sonlarında, çoğu isimsiz deniz korsanlarının yarı resmi faaliyetleri ile başlamıştır
Prof Dr İdris Bostan, "Osmanlı Korsanları ile ilgili bir imajın mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir" diyor ve açıklıyor: "Osmanlı Korsanlığı haydutluk olarak anlaşılmak istenen korsanlığın, İslam Hukuku Prensiplerine göre hareket eden, İslam Cihat ve gaza anlayışının bir gereği olarak, karada sınır boylarında öncü kuvvet boylarında mücadele eden akıncıların, denizdeki benzeri olduğunu hatırlatmak lazımdır Bu sebeple Osmanlı Deniz korsanları devlet hizmetinde veya kendi adlarına savaştıkları zamanlarda dahi İslam Hukuku'na göre inanç savaşı yapmışlardır Bunun sonucu olarak, bu dönemde kendilerinden levent ya da gönüllü levent şeklinde bahseden Osmanlı Korsanları, hukuk dışına çıktıkları zaman harami levent olarak adlandırılmışlar ve bu yüzden cezalandırılmışlardır"


"Osmanlı Deniz Leventleri'nin XV Yüzyıl sonlarına doğru Akdeniz'de ilerlemeye başladığını gördüğümüz korsanlık faaliyetlerinin, daha sonra gelişecek olan Osmanlı Donanmasına önemli bir destek teşkil ettiğini unutmamak gerekmektedir" diyen ünlü tarihçi İdris Bostan, Osmanlı Devleti'nin denizle tanışması, Venedikle rekabeti ile başlayan Açık Denizlere Yönelme hedefi, taşımacılıkta ve savaşta kullanılan yöntemler ve taşıtlar Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri adlı eserde birbirinden ilginç tarihi resim, harita, minyatür ve gravürler eşliğinde anlatılıyor
"Mağripten Maşrık'a ünlü deniz gazisi, gemi mimar ve mühendisi, Cezayir Sultanı, Mîrmîrân-ı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'ya ve pirlerin izinde giden gemicilere hürmet ve minnetle" ithafıyla başlıyor kitabına Prof Dr İdris Bostan ve dalgaların ortasında yapılan şanlı tarihin sayfalarında gezdiren birbirinden ilginç deniz taşıtlarıyla tanıştırıyor
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 262
    Tıklama: 331
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol