//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

osmanli devletin de butun sadrazamlar

Osmanlı devletinde bütün Sadrazamlar

855-857 Halil Paşa (2.defa)
857-872 Mahmud Paşa
872-877 İshak Paşa
877-878 Mahmud Paşa (2.defa)
878-882 Gedik Ahmet Paşa
882-886 Karamanlı Mehmed Paşa
886-888 İshak Paşa (2.defa)
888-902 Davud Paşa
902-903 Hersekzade Ahmed Paşa
903-905 İbrahim Paşa
905-907 Nesih Paşa
907-909 Hadım Ali Paşa
909-912 Hersekzade Ahmed Paşa (2.defa)
912-917 Hadım Ali Paşa (2.defa)
917-917 Hersekzade Ahmed Paşa (3.defa)
917-918 Koca Mustafa Paşa
918-920 Hersekzade Ahmet Paşa (4.defa)
920-923 Hadım Sinan Paşa
923-923 Yunus Paşa
923-926 Piri Mehmed Paşa
926-929 Piri Mehmed Paşa (2.defa)
929-942 İbrahim Paşa
942-944 Ayas Paşa
944-947 Lütfi Paşa
947-951 Hadım Süleyman Paşa
951-960 Rüstem Paşa
960-962 Kara Ahmed Paşa
962-968 Rüstem Paşa (2.defa)
968-972 Semiz Ali Paşa
972-972 Tavil Mehmed Paşa
972-982 Tavil Mehmed Paşa (2. defa)
982-987 Tavil Mehmed Paşa (3. defa)
987-988 Ahmed Paşa
988-990 Sinan Paşa
990-992 Siyavuş Paşa
992-993 Osman paşa
993-994 Hadım Mesih Paşa
994-997 Siyavuş Paşa (2. defa)
997-999 Sinan Paşa (2. defa)
999-1000 Ferhad Paşa
1000-1001 Siyavuş Paşa (3. defa)
1001-1003 Sinan Paşa (3. defa)
1003-1003 Ferhad paşa (2. defa)
1004-1004 Sinan Paşa (4. defa)
1004-1004 Lala Mehmet Paşa
1004-1004 Sinan Paşa (5. defa)
1004-1005 İbrahim Paşa
1005-1005 Çağala zade Sinan Paşa
1005-1006 İbrahim Paşa (2. defa)
1006-1006 Hadım Hasan Paşa
1006-1007 Cerrah Mehmet Paşa
1007-1010 İbrahim Paşa (3. defa)
1010-1012 Yemişçi Hasan Paşa
1012-1013 Yavuz Ali Paşa
1013-1015 Lala Mehmed Paşa
1015-1015 Derviş Paşa
1015-1020 Kuyucu Murad Paşa
1020-1023 Nasuh Paşa
1023-1026 Damad Mehmed Paşa
1026-1026 Halil Paşa
1026-1027 Halil Paşa (2. defa)
1027-1028 Halil Paşa (3. defa)
1028-1029 Damad Mehmed Paşa (2. defa)
1029-1030 Çelebi Ali Paşa
1030-1030 Hüseyin Paşa
1030-1031 Dilaver Paşa
1031-1031 Davud Paşa
1031-1031 Mürre Hüseyin Paşa
1031-1031 Mustafa Paşa
1031-1032 Mehmed Paşa
1032-1032 Mürre Hüseyin Paşa (2. defa)
1032-1033 Kemankeş Ali Paşa
1033-1034 Çerkes Mehmed Paşa
1034-1035 Hafız Ahmed Paşa
1035-1036 Halil Paşa (4. defa)
1036-1040 Hüsrev Paşa
1040-1040 Hafız Ahmed Paşa (2. defa)
1040-1041 Receb Paşa
1041-1046 Mehmed Paşa
1046-1048 Bayram Paşa
1048-1048 Tayyar Mehmed Paşa
1048-1049 Kara Mustafa Paşa
1049-1053 Kara Mustafa Paşa (2. defa)
1053-1055 Sultan zade Mehmed Paşa
1055-1057 Salih Paşa
1057-1058 Hezarpâre Ahmed Paşa
1058-1059 Sofu Mehmed Paşa
1059-1060 Murad Paşa
1060-1061 Melek Ahmed Paşa
1061-1061 Siyavuş Paşa
1061-1062 Mehmed Paşa
1062-1063 Tarhuncu Ahmed Paşa
1063-1064 Derviş Mehmed Paşa
1064-1065 İpşir Mustafa Paşa
1065-1065 Murad Paşa (2. defa)
1065-1066 Süleyman Paşa
1066-1066 Hüseyin Paşa
1066-1066 Sürnazen Mustafa Paşa
1066-1066 Siyavuş Paşa (2. defa)
1066-1067 Boynu iğri Mehmed Paşa
1067-1072 Köprülü Mehmed Paşa
1072-1087 Köprülü zade Fazıl Ahmet Paşa
1087-1095 Mustafa Paşa
1095-1097 Kara İbrahim Paşa
1097-1098 Süleyman Paşa
1098-1099 Siyavuş Paşa
1099-1099 Nişancı İsmail Paşa
1099-1101 Mustafa Paşa
1101-1102 Köprülü zade Mustafa Paşa
1101-1102 Köprülü zade Mustafa Paşa (2. defa)
1102-1103 Arabacı Ali Paşa
1103-1104 Hacı Ali Paşa
1104-1105 Bıyıklı Mustafa Paşa
1105-1106 Sürmeli Ali Paşa
1106-1106 Sürmeli Ali Paşa (2. defa)
1106-1109 Elmas Mehmed Paşa
1109-1114 Amcazade Hüseyin Paşa
1114-1114 Daltaban Mustafa Paşa
1114-1115 Rami Paşa
1115-1115 Kavanoz Ahmed Paşa
1115-1116 Damad Hasan Paşa
1116-1116 Kalaylı Koz Ahmed Paşa
1116-1118 Teberdar Mehmed Paşa
1118-1122 Çorlulu Ali Paşa
1122-1122 Köprülü zade Numan Paşa
1122-1123 Teberdar Mehmed Paşa (2. defa)
1123-1124 Yusuf Paşa
1124-1125 Süleyman Paşa
1125-1125 Hoca İbrahim Paşa
1125-1128 Damad Ali Paşa
1128-1129 Halil Paşa
1129-1130 Mehmed Paşa
1130-1143 Damad İbrahim Paşa
1143-1143 Silahtar Mehmed Paşa
1143-1143 Silahtar Mehmed Paşa
1143-1144 Kabakulak İbrahim Paşa
1144-1144 Topal Osman Paşa
1144-1148 Hekimoğlu Ali Paşa
1148-1148 Gürcü İsmail Paşa
1148-1150 Silahtar Seyyid Mehmed Paşa
1150-1151 Muhsin zade Abdullah Paşa
1150-1151 Yeğen Mehmed Paşa
1151-1153 Uvaz Hacı Mehmed Paşa
1153-1155 Hacı Ahmed Paşa
1155-1156 Hekimoğlu Ali Paşa (2. defa)
1156-1159 Seyyid Hasan Paşa
1159-1160 Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
1160-1163 Seyyid Abdullah Paşa
1163-1165 Divitdar Mehmed Paşa
1165-1168 Köse Mustafa Paşa
1168-1168 Köse Mustafa Paşa (2. defa)
1168-1168 Hekimoğlu Ali Paşa (2. defa)
1168-1168 Naili Abdullah Paşa
1168-1169 Bıyıklı Ali Paşa
1169-1169 Said Mehmed Paşa
1169-1170 Köse Mustafa Paşa (3. defa)
1170-1171 Mehmed Ragıb Paşa
1171-1176 Mehmed Ragıb Paşa
1176-1177 Tekii Hamid Hamza Paşa
1177-1178 Köse Mustafa Paşa
1178-1182 Muhsin zade Mehmed Paşa
1182-1182 Silahtar Mahir Hamza Paşa
1182-1182 Yağlıkçı zade Mehmed
1182-1183 Emin Paşa
1183-1183 Mevlutvani Ali Paşa
1183-1184 İvaz zade Halil Paşa
1184-1185 Silahtar Mehmed Paşa
1185-1187 Muhsin zade Mehmed Paşa (2. defa)
1187-1188 Muhsin zade Mehmed Paşa (3. defa)
1188-1189 İzzet Mehmed Paşa
1189-1190 Derviş Mehmed Paşa
1190-1192 Darendeli Mehmed Paşa
1192-1193 Kalafat Mehmed Paşa
1193-1195 Silahtar Mehmed Paşa
1195-1196 İzzet Mehmed Paşa (2. defa)
1196-1197 Yeğen Elhac Mehmed Paşa
1197-1199 Halil Mehmed Paşa
1199-1200 Şahin Ali Paşa
1200-1203 Yusuf Paşa
1203-1203 Yusuf Paşa
1203-1204 Kethüda Hasan Paşa
1204-1204 Gazi Hasan Paşa
1204-1205 Şerif Hasan Paşa
1205-1206 Yusuf Paşa (3. defa)
1206-1209 Melek Mehmed Paşa
1209-1213 İzzet Mehmed Paşa
1213-1220 Yusuf Ziya Paşa
1220-1221 Hafız İsmail Paşa
1221-1222 Hilmi İbrahim Paşa
1222-1222 Hilmi İbrahim Paşa
1222-1223 Çelebi Mustafa Paşa
1223-1223 Alemdar Mustafa Paşa
1223-1224 Memiş Paşa
1224-1226 Yusuf Ziya Paşa (2. defa)
1226-1227 Ahmed Paşa
1227-1230 Hurşid Ahmed Paşa
1230-1233 Mehmet Emin Rauf Paşa
1233-1235 Derviş Mahmud Paşa
1235-1236 Seyyid Ali Paşa
1236-1236 Benderli Ali Paşa
1236-1238 Hacı Salih Paşa
1238-1238 Bostancıbaşı Abdullah Paşa
1238-1239 Silahtar Ali Paşa
1239-1240 Mehmed Said Galib Paşa
1240-1244 Selim Mehmed Paşa
1244-1244 İzzet Mehmed Paşa
1244-1248 Reşid Mehmed Paşa
1248-1254 Mehmed Emin Rauf Paşa
1254-1255 Mehmed Emin Rauf Paşa
1255-1256 Hüsrev Mehmed Paşa
1256-1257 Mehmed Emin Rauf Paşa
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 305
    Tıklama: 814
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol