//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

memluk cephesi

Mısır, Suriye ve Hindistan'da saltanat süren iki ayrı Türk hanedanıdır. Hanedanlarının köle asıllı olmalarından dolayı Arapça'da "köle" anlamına gelen "memlük" sözcüğüyle anılmışlardır. Memlükler, Mısır ve Hindistan olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Hindistan Memlükleri : 1206 yılında Aybek'üt Türki tarafından kurulmuştur. En tanınmış hükümdarları İltutmuş ve Balaban'dır. Beşinci hükümdar olan Raziye Hatun Türk tarihinde saltanat sürmüş olan tek kadındır. Resmi dili Türkçe'dir.

Mısır Memlükleri : 1250 yılında İzzüddin Aybek tarafından kurulmuştur. Daha sonra Kutuz tahat çıkmış ve 1260 yılında Moğolları bozguna uğratmıştır. Yerine hükümdar olan Sultan Baybars Haçlıları ortadan kaldırmıştır.

Başkenti Kahire'dir. Toros Dağları, Libya Çölü ve Fırat Nehri'ne kadar uzanan bütün toprakları ve Hicaz, Sudan, Yemen ve Hadramut'u sınırlarına katarak büyük bir imparatorluk haline gelmişlerdir.

Fatih Sultan Mehmed döneminde başlayan çekişmeler, Yavuz Sultan Selim zamanında, 1516 yılında yapılan Mercidabık Meydan Savaşı'nda yenilgiye uğramalarıyla sonuçlanmıştır. 1517'de Yavuz Sultan Selim'le tekrar Ridaniye'de çarpışan Memlükler ikinci kez Osmanlı İmparatorluğu karşısında yenilgiye uğramış oldular. Son Memlük hükümdarı Tumanbay Yavuz Sultan Selim tarafından Kahire'de idam edilmesiyle Osmanlı topraklarına katılan Memlükler, 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılarak tarihten silindiler.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 102
    Tıklama: 458
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol