//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

donanma
G
el deniz yüzlerini kâfire teng eyleyelüm,

 

Sayhâ-i top ile dem-beste vü deng eyleyelüm,

 

Allah Allah diyü gülbang ile ceng eyleyelüm,

 

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Şâh-ı gâzinün olupdur çü gazâ matlûbı,

Kâfire gönderelüm saikalarla tobı,

Çalalum Malta ile Baskana'ya aşubı,

 

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Nehb ü gâretler ile Pulya'yı vîran idelüm,

Geçüp andan öte İspanya'yı tâlân idelüm,

Ceneviz memleketin hak ile yeksân idelüm,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Allah Allah diyü engine donanma salalum,

Portukal memleketin Südde'ye varup alalum,

Feth ü nusretler olup tabl-ı beşaret çalalum,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Kâfire gâret içün doğrılalı dümenler,

Gemiler forsa yüzer, dorıdadur yelkenler,

 

Yelteyüp birbirini cûşiledir görenler,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Nûh evin eyleyeli lütf-i Hüdâ meskenümüz,

Rüzgâr oldı muvâfık, dolıdur yelkenümüz,

Gâzîler bu yola cân ile tutup gerdenümüz,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

 

Şeş-cihata bu murabbâ salup âvâz-ı bülend,

Atdı nusretler ile kal'â-i efrence kemend,

Ey Yetîm ister isen olmağa bir şâh-levend,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 201
    Tıklama: 236
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol