//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

dunya denizcilik ve osmanli korsanlari

Dünya Denizcilik ve Korsanlık Yatağı
Cezayir-i Garb Eyaleti
[ve Tunus & Trablusgarb Eyaletleri]
Mîr-i Cezâyir şeh-i mîrân-ı garb,Safder-i merdâna dilîrân-ı harbHamd ana kim nice zamân nice dem,Akdeniz'de basdum anunla kademMilket-i Efrenci yakup yıkmışuz,Deyrleri cânuna ot tıkmışuz 
Kuzey Afrika (Mağrip) ülkesi Cezayir, 1516-1830 yılları arasında Osmanlı Devleti hâkimiyetinde dünyanın en önemli denizcilik ve korsanlık merkezlerinden biri olarak boy gösterdi
  
Türk Reisler'in deniz seferleri sonucunda Cezayir'in yanısıra Tunus ve Trablus'un da Osmanlı sınırlarına dahil olmasından sonra Garb Ocakları olarak adlandırılan bu eyaletlere İstanbul’dan yeniçeriler ile Antalya, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir gibi Anadolu vilayetlerinden leventler akın etmeye başladılar
 
Cezayir, Tunus ve Trablusgarb'da üslenen Osmanlı deniz korsanlarına devletin kurallarına uymak ve vergi vermek şartıyla düşman devletlerin gemilerine karşı bu sularda faaliyet göstermelerine izin veriliyordu Bu izin uluslararası hukukun temel kaynaklarından olan ahitnamelerde de açıkça yer almaktadır
 


 
Akdeniz’de zamanla büyük bir güç haline gelen Türk Denizcileri'nin reisleri "Cezayir Dayısı" ismiyle anılmaktaydı Osmanlı Dayıları oldukça geniş bir coğrafyada faaliyet göstererek yüzyıllar boyunca düşman devletlerin korkulu rüyası haline geldiler
 
1609-1616 yılları arasında 466 İngiliz gemisi Osmanlı Korsanları'nca ele geçirilirken bu sayıya 1625'te Plymouth'dan 25 gemi daha eklendi
 


 
Osmanlı Korsanları'nın önemli vuruş sahaları içersindeki yerlerden biri olan Britanya Kıyıları'nda gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda 1677-1680 yılları arasında ele geçirilen 160 İngiliz Gemisi'nin listesi 1682'de Londra'da yayınlanırken bu gemilerde de yaklaşık olarak 7000 ile 9000 arasında İngiliz esir edildi 1530 ile 1780 yılları arasında Osmanlı Korsanları'nca yapılan denizcilik faaliyetlerinde esir edilen Avrupalı sayısı ise 1 milyonu geçti
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 254
    Tıklama: 520
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol