//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

osmanli fermanlari

Osmanlı Bürokrasisinin tek belge üzerinden işleyişini gösteren muhtelif kalemlerde muamele görmüş iki arzuhal


   

Muhtelif kalemlerde bürokratik işleyişi gösteren başka bir arzuhal


Muhtelif kalemlerde muamele görmüş bir beraat

III. Selim'in, Fransız elçisi tercümanının cizye, rüsum ve vergiler için rencide edilmemesine dair bir fermanı.

Bergama nahiyesinde Mehmed Naili oğlu İbrahim'e verilen zeamet beratı.

   

Kavanin-i Örfiyye-i Osmani'den "Fasl-ı evvel sahib-i timar ahvalin..." beyan eden dört sahife.

Ayasofya vakfı ile ilgili bir ferman

Budin Eyaleti Kanunnamesi

Musul Sancağı Kanunnamesi

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 285
    Tıklama: 412
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol