//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

birinci ahmed biyografiAdı : I. Ahmet
Doğum tarihi : 18 Nisan 1590
Doğum yeri : Manisa
Babası : III.Mehmet
Annesi : Handan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Aralık 1603
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş,8 ay
Saltanatının sonu : 22 Kasım 1617
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 13 yıl,11 ay
Ölüm tarihi : 22 Ocak 1617
Ölüm sebebi : Tifüs
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-161445 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-161714. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 12
    Tıklama: 106
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol